Lớp Sâu bọ - Bài 29. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Sách Giáo Khoa

Câu 2: Đặc điểm cấu tạo nào khiến Chân khớp đa dạng về: tập tính và về môi trường sống?

Quang Duy
7 tháng 4 2017 lúc 16:38

- Hệ thần kinh và giác quan phát triển. Đó là trung tâm diều khiển mọi hoạt động phức tạp và đa dạng của Chân khớp.

- Cấu tạo phân hóa phù hợp với các chức năng khác nhau, giúp chân khớp thích nghi được nhiều môi trường khác nhau.

Ví dụ, chân bơi, chân bò, chán đào bới... phần phụ miệng thích nghi với kiểu nghiền, kiểu hút,... thức ăn.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
15 tháng 4 2017 lúc 11:00

- Hệ thần kinh và giác quan phát triển. Đó là trung tâm diều khiển mọi hoạt động phức tạp và đa dạng của Chân khớp.

- Cấu tạo phân hóa phù hợp với các chức năng khác nhau, giúp chân khớp thích nghi được nhiều môi trường khác nhau.

Ví dụ, chân bơi, chân bò, chán đào bới... phần phụ miệng thích nghi với kiểu nghiền, kiểu hút,... thức ăn.

Bình luận (1)
Phạm Linh
8 tháng 12 2017 lúc 20:59

-Hệ thần kinh phát triển:dạng chuỗi hạch , có não phát triển.

-Các phần phụ có cấu tạo đẻ thích nghi vs tùng môi trường sống.

-Phần phụ miệng thích nghi vs các loại thức ăn khác nhau.

-Hệ tuần hoàn phát triển: tim dạng ống , chia nhiều ngăn .

*Đặc điểm cấu tạo trên đã kiến tập tính và môi trường sống rất đa dạng của lớp Chân Khớp.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN