Lớp Sâu bọ - Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

Sách Giáo Khoa

Câu 1: Hãy cho biết một số sâu bọ có tập tính phong phú ở địa phương.

Quang Duy
Quang Duy 7 tháng 4 2017 lúc 16:40

Nói chung ở các địa phương thường có các loài ong, kiến, mối, bướm, dế, bọ ngựa, đom đóm, châu chấu, cào cào. Các em cần tìm hiểu để nêu lên được các tập tính (săn mồi, tự vệ, sổng thành xã hội, chăm sóc con non...) của các loài nêu trên.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh 15 tháng 4 2017 lúc 11:05

Nói chung ở các địa phương thường có các loài ong, kiến, mối, bướm, dế, bọ ngựa, đom đóm, châu chấu, cào cào. Các em cần tìm hiểu để nêu lên được các tập tính (săn mồi, tự vệ, sổng thành xã hội, chăm sóc con non...) của các loài nêu trên.

Bình luận (0)
Hà Phương Đậu
Hà Phương Đậu 18 tháng 4 2017 lúc 20:35

Ở nơi mình sống có ruồi, muỗi, ong, bướm,... chúng đều có tập tính là tìm kiếm và cất giữ thức ăn, sinh sản,...

Bình luận (0)
vuminhhieu
vuminhhieu 26 tháng 11 2017 lúc 19:13

- Nói chung ở các địa phương thường có các loài ong, kiến, mối, bướm, dế, bọ ngựa, đom đóm, châu chấu, cào cào. Các em cần tìm hiểu để nêu lên được các tập tính (săn mồi, tự vệ, sổng thành xã hội, chăm sóc con non...) của các loài nêu trên

Bình luận (0)
đinhvăn
đinhvăn 29 tháng 11 2017 lúc 15:32

nói chung ở địa phương em thường có loài ong,mối,bướm,dế,bọ ngựa,châu chấu,cào cào,đom đóm

Bình luận (0)
Lynk Lee
Lynk Lee 10 tháng 12 2017 lúc 10:48

Nói chung ở các địa phương thường có các loài ong, kiến, mối, bướm, dế, bọ ngựa, đom đóm, châu chấu, cào cào. Các em cần tìm hiểu để nêu lên được các tập tính (săn mồi, tự vệ, sổng thành xã hội, chăm sóc con non...) của các loài nêu trên.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN