Lớp Hình nhện - Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện

Sách Giáo Khoa

Câu 3: Nêu tập tính thích nghi với lối sống của nhện.

Quang Duy
Quang Duy 7 tháng 4 2017 lúc 16:46

Nhện có tập tính chăng tơ bắt mồi, một số loài nhện cũng dùng tơ đế’ đi chuyến và trói mồi. Nhện có nhiều tập tính thích nghi với bẫy, bắt các mồi sống (sâu bọ). Nhện tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể con mồi, làm biên đổi phần thịt của con mồi thành chất lỏng rồi hút dịch lỏng đó để sinh sống (còn gọi là tiêu hóa ngoài). 

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh 15 tháng 4 2017 lúc 11:08

Nhện có tập tính chăng tơ bắt mồi, một số loài nhện cũng dùng tơ đế’ đi chuyến và trói mồi. Nhện có nhiều tập tính thích nghi với bẫy, bắt các mồi sống (sâu bọ). Nhện tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể con mồi, làm biên đổi phần thịt của con mồi thành chất lỏng rồi hút dịch lỏng đó để sinh sống (còn gọi là tiêu hóa ngoài). 

Bình luận (0)
nguyễn thị thúy
nguyễn thị thúy 30 tháng 11 2017 lúc 19:45

Câu 3: Nêu tập tính thích nghi với lối sống của nhện? Hướng dẫn trả lời: Nhện có tập tính chăng tơ bắt mồi, một số loài nhện cũng dùng tơ đế’ đi chuyến và trói mồi. Nhện có nhiều tập tính thích nghi với bẫy, bắt các mồi sống (sâu bọ). Nhện tiết dịch tiêu hóa vào cơ thể con mồi, làm biên đổi phần thịt của con mồi thành chất lỏng rồi hút dịch lỏng đó để sinh sống (còn gọi là tiêu hóa ngoài). 

Bình luận (0)
nguyễn ngọc thảo
nguyễn ngọc thảo 6 tháng 12 2017 lúc 21:09

tập tính

a. chăng lưới

- chăng tơ khung

-chăng dây tơ phóng xạ

- chăng dây tơ vòng

- nằm chờ mồi

b bắt mồi

- nhện ngoặm chặt, chích nọc độc

-tiết dịch tiêu hoá vào cơ thể mồi

- trói chặt mồi rồi treo vào lướiđể một thời gian

- nhện hút dịch lỏng ở con mồi

Bình luận (0)
Nguyễn Gia Nhi
Nguyễn Gia Nhi 25 tháng 11 2018 lúc 21:27

Nhện có tập tính chăng tơ để bắt mồi, sau đó tiến hành tiêu hóa ngoài: tiết dịch vào cơ thể con môi để tiêu hóa rồi hút dịch đã được tiêu hóa

CHÚC BẠN HỌC TỐT! vui

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN