Lớp Hình nhện - Bài 25. Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện

Sách Giáo Khoa

Câu 2: Nhện có mẫy đôi phần phụ? Trong đó có mấy đôi chân bò?

Quang Duy
7 tháng 4 2017 lúc 16:47

Nhện có 6 đôi phần phụ, trong đó: — Đôi kìm có tuyến độc. — Đôi chân xúc giác. — 4 đôi chân bò.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
15 tháng 4 2017 lúc 11:09

Nhện có 6 đôi phần phụ, trong đó: — Đôi kìm có tuyến độc. — Đôi chân xúc giác. — 4 đôi chân bò.

Bình luận (0)
vuminhhieu
21 tháng 11 2017 lúc 21:11

Nhện có 6 đôi phần phụ, trong đó:

- Đôi kìm có tuyến độc

- Đôi chân có xúc giác

- 4 đôi chân bò

Bình luận (0)
nguyễn ngọc thảo
6 tháng 12 2017 lúc 21:14

có 6 phần phụ

- 1đôi chân kìm co nọc độc: bắt mồi và tự vệ

- 1 đôi chân xúc giác : dò đường

- 4 đôi chân bò di chuyển

Bình luận (0)
Phạm Tấn Sỹ
18 tháng 1 2018 lúc 19:42

nhện có 6đôi phần phụ có-Đôi kìm có tuyến độc

-Đôi chân xúc giác

-4 đôi chân bò

Bình luận (0)
ngọc thảo
18 tháng 1 2018 lúc 19:43

có 6 phần phụ

một đôi chân kìm có nọc độc:bắt mồi và tự vệ

1 dôi chân xúc giác dò đường

4 đôi chân bò di chuyển

Bình luận (0)
T-ARA
6 tháng 3 2018 lúc 20:02

Nhện có 6 đôi phần phụ, trong đó: — Đôi kìm có tuyến độc. — Đôi chân xúc giác. — 4 đôi chân bò

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN