Đinh Tuấn Việt
9 tháng 10 2015 lúc 19:15

(x-2)2015=(x-2)2016

\(\Rightarrow\left(x-2\right)^{2016}-\left(x-2\right)^{2015}=0\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right)^{2015}.\left[\left(x-2\right)-1\right]=0\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right)^{2015}.\left(x-3\right)=0\)

\(\Rightarrow\left(x-2\right)^{2015}=0\text{ hoặc }x-3=0\)

\(\Rightarrow x=2\text{ hoặc }x=3\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN