Bài 49: Đa dạng lớp thú bộ dơi và bộ cá voi

Nguyễn Ngọc Linh

cá voi có lớp mỡ dày để làm gì?

Last Tomb
Last Tomb 23 tháng 3 2019 lúc 19:13

Để duy trì nhiệt độ cơ thể trong các vùng biển lạnh,các loài cá voi cũng đã phát triển lớp mỡ cá voi,lớp chất béo dày nằm giữa lớp da bên ngoài và lớp thịt bên trong,có vai trò như nguồn cung cấp năng lượng trong những trường hợp cần thiết.

Bình luận (0)
Phan Thùy Linh
Phan Thùy Linh 7 tháng 4 2017 lúc 12:14
Để duy trì nhiệt cơ thể trong các vùng biển lạnh, các loài cá voi cũng đã phát triển lớp mỡ cá voi, lớp chất béo dày nằm giữa lớp da bên ngoài và lớp thịt bên trong, có vai trò như nguồn cung cấp năng lượng trong trường hợp cấp thiết.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN