Lớp Giáp xác - Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

Sách Giáo Khoa

Câu 2: Vai trò của giáp xác nhỏ (kích thước hiển vi) trong ao, hồ, sông, biển...

Doraemon
5 tháng 4 2017 lúc 19:58

ở trong ao, hồ, sông, biển, các loài giáp xác nhỏ có một vai trò khá quan trọng. Trước hết, chúng là thức ăn của tất cả các loài cá (kể cả cá voi). Chúng còn có tác dụng làm sạch môi trường nước.

Bình luận (4)
Trần Hoàng Nghĩa
5 tháng 4 2017 lúc 19:59

Ở trong ao, hồ, sông, biển, các loài giáp xác nhỏ có một vai trò khá quan trọng. Trước hết, chúng là thức ăn của tất cả các loài cá (kể cả cá voi). Chúng còn có tác dụng làm sạch môi trường nước.

Bình luận (0)
pham huu huy
5 tháng 4 2017 lúc 20:15

Chúng là thức ăn của các loài cá khác . Chúng còn làm sạch môi trường nước

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
5 tháng 4 2017 lúc 20:44

Ở trong ao , hổ , sông , biển các loại giáp xác nhỏ có một vai trò khá quan trọng . Đầu tiên , chúng là thức ăn của tất cả các loại cá ( ở giai đoạn sơ sinh )và là thức ăn thường xuyên của nhiều loại cá ( kể cả cá voi). Chúng còn có tác dụng làm sạch môi trường nước.

Bình luận (0)
Quỳnh
6 tháng 4 2017 lúc 8:10

ở trong ao, hồ, sông, biển, các loài giáp xác nhỏ có một vai trò khá quan trọng. Trước hết, chúng là thức ăn của tất cả các loài cá (kể cả cá voi). Chúng còn có tác dụng làm sạch môi trường nước

Bình luận (0)
Tachibana Kanade
6 tháng 4 2017 lúc 13:51

Câu 2: Vai trò của giáp xác nhỏ (có kích thước hiển vi) trong ao, hồ, sông, biển? Trả lời: ở trong ao, hồ, sông, biển, các loài giáp xác nhỏ có một vai trò khá quan trọng. Trước hết, chúng là thức ăn của tất cả các loài cá (kể cả cá voi). Chúng còn có tác dụng làm sạch môi trường nước.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
15 tháng 4 2017 lúc 11:11

Ở trong ao, hồ, sông, biển, các loài giáp xác nhỏ có một vai trò khá quan trọng. Trước hết, chúng là thức ăn của tất cả các loài cá (kể cả cá voi). Chúng còn có tác dụng làm sạch môi trường nước.

Bình luận (0)
Lê Thị Kim Chi
3 tháng 12 2017 lúc 19:54

Ở trong ao, hồ, sông, biển, các loài giáp xác nhỏ có một vai trò khá quan trọng:

- Là thức ăn của cá con, cá lớn và sinh vật lớn hơn.

- Làm sạch môi trường nước.

Bình luận (0)
monsta x
3 tháng 2 2018 lúc 12:57

ở trong ao hồ, hồ biển và các loại giáp xác có một vai trò khá quan trọng .

trước hết là thức ăn cho tất cả các loài cá ( kể cả cá voi ) chúng còn có tácc dụng làm sạch môi trường nc

Bình luận (0)
T-ARA
6 tháng 3 2018 lúc 19:56

ở trong ao, hồ, sông, biển, các loài giáp xác nhỏ có một vai trò khá quan trọng. Trước hết, chúng là thức ăn của tất cả các loài cá (kể cả cá voi). Chúng còn có tác dụng làm sạch môi trường nước.

Bình luận (0)
Phạm Hà Linh
14 tháng 11 2018 lúc 20:30

Là thức ăn của tất cả các loài cá, làm sạch môi trường.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu
16 tháng 12 2018 lúc 23:13

Tại sao lại làm sạch môi trường nước vậy mọi người?????????????????lolang

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN