Bài 21. Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Sách Giáo Khoa

Câu 1: Vì sao xếp mực bơi nhanh cùng ngành với ốc sên bò chậm chạp?

Doraemon
5 tháng 4 2017 lúc 19:56

Vì chúng có đặc điểm giống nhau:

- Thân mềm, cơ thế không phân đốt.

- Có vỏ đá vôi bảo vệ cơ thố.

- Có hệ tiêu hóa phân hóa.

- Có khoang áo phát triển.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
5 tháng 4 2017 lúc 20:55

Mực bơi nhanh, ốc sên bò chậm, nhưng lại được xếp chung vào một ngành Thân mềm, vì chúng có các đặc điểm giống nhau Thân mềm, cơ thể không phân đốt. Có vô đá vôi bảo vệ cơ thể. Có hệ tiêu hóa phân hóa. Có khoang áo phát triễn.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
15 tháng 4 2017 lúc 11:19

Vì chúng có đặc điểm giống nhau:

- Thân mềm, cơ thế không phân đốt.

- Có vỏ đá vôi bảo vệ cơ thố.

- Có hệ tiêu hóa phân hóa.

- Có khoang áo phát triển.

Bình luận (0)
vuminhhieu
5 tháng 11 2017 lúc 19:41

Vì chúng có đặc điểm giống nhau :

- Thân mềm, cơ thể không phân đốt

- Có vỏ đá vôi bảo vệ cơ thố

- Có hệ tiêu hóa phân hóa

- Có khoang áo phát triển

Bình luận (0)
Lê Thị Kim Chi
24 tháng 11 2017 lúc 19:36

Mực bơi nhanh, ốc sên bò chậm, nhưng lại được xếp chung vào một ngành Thân mềm, vì chúng có đặc điểm giống nhau :

- Thân mềm, cơ thể không phân đốt.

- Có vỏ đá vôi bảo vệ cơ thể.

- Có hệ tiêu hóa phân hóa.

- Có khoang áo phát triển.

Bình luận (0)
nguyen tien dat
27 tháng 12 2017 lúc 11:12

Mực bơi nhanh, ốc sên bò chậm, nhưng lại được xếp chung vào một ngành Thân mềm, vì chúng có đặc điểm giống nhau :

- Thân mềm, cơ thể không phân đốt.

- Có vỏ đá vôi bảo vệ cơ thể.

- Có hệ tiêu hóa phân hóa.

- Có khoang áo phát triển.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN