Bài 19. Một số thân mềm khác

Sách Giáo Khoa

Câu 1: Em thường gặp ốc sên ở đâu? Khi bò ốc sên để lại dấu vết trên lá như thế nào?

Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 5 tháng 4 2017 lúc 20:56

Ốc sên thường sống ở nơi cây cối rậm rạp, ẩm ướt, cũng có khi gặp ốc sên ở độ cao trên 1000… so với mặt nước biển. Khi bò, Ốc sên tiết ra chất nhờn làm giảm ma sát. Khi khô, chất nhờn đó tạo nên vết màu trắng trên lá cây.

Bình luận (0)
Doraemon
Doraemon 5 tháng 4 2017 lúc 19:55

Ốc sên thường sống ở nơi cây cối rậm rạp, ẩm ướt, cũng có khi gặp ốc sên ớ độ cao trên 1000m so với mặt nước biển. Khi bò, ốc sên tiết ra chất nhờn làm giảm ma sát. Khi khô, chất nhờn đó tạo nên vết màu trắng trên lá cây

Bình luận (0)
pham huu huy
pham huu huy 5 tháng 4 2017 lúc 20:18

Ốc sên thường sống ở nơi cây cối rậm rạp, ẩm ướt, cũng có khi gặp ốc sên ớ độ cao trên 1000m so với mặt nước biển. Khi bò, ốc sên tiết ra chất nhờn làm giảm ma sát. Khi khô, chất nhờn đó tạo nên vết màu trắng trên lá cây. Câu 2: Hãy nêu một số tập tính của mực.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh 15 tháng 4 2017 lúc 11:22

Ốc sên thường sống ở nơi cây cối rậm rạp, ẩm ướt, cũng có khi gặp ốc sên ớ độ cao trên 1000m so với mặt nước biển. Khi bò, ốc sên tiết ra chất nhờn làm giảm ma sát. Khi khô, chất nhờn đó tạo nên vết màu trắng trên lá cây.

Bình luận (1)
Nguyen Trung Duc
Nguyen Trung Duc 5 tháng 10 2017 lúc 13:46

Câu 1: Em thường gặp ốc sên ở đâu? Khi bò ốc sên đế lại dấu vết trên lá như thế nào? Hướng dẫn trả lời: Ốc sên thường sống ở nơi cây cối rậm rạp, ẩm ướt, cũng có khi gặp ốc sên ớ độ cao trên 1000m so với mặt nước biển. Khi bò, ốc sên tiết ra chất nhờn làm giảm ma sát. Khi khô, chất nhờn đó tạo nên vết màu trắng trên lá cây.

Bình luận (0)
tranthikimvien
tranthikimvien 8 tháng 11 2017 lúc 6:52

Ở trên cây,bờ ao,bờ nương. Khi ốc sên bò để lại trên lá màu nhạt ao với màu lá cây

Bình luận (0)
Trần Khánh Linh
Trần Khánh Linh 9 tháng 11 2017 lúc 17:50

ốc sên sống ở trên cây, tán lá cây rậm rạp, trên mặt đất,....

Khi bò ốc sên thường để lại vết nhớt trong suốt hoặc có màu trắng làm giảm lực ma sát.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN