Bài 18. Trai sông

Sách Giáo Khoa

Câu 3: Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao?

Doraemon
5 tháng 4 2017 lúc 19:54

Khi nuôi cá mà không thả trai, nhưng trong ao vẫn có trai là vì ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá. Vào ao cá, ấu trùng trai phát triển bình thường.

Bình luận (0)
Quỳnh
5 tháng 4 2017 lúc 19:57

Ấu trùng nở ra sống trong mang mẹ 1 thời gian rồi bám vào da cá thời gian sau rơi xuống bùn và phát triển thành trai

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
5 tháng 4 2017 lúc 20:56

Khi nuôi cá mà không thả trai, nhưng trong ao văn có trai là vì ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá. Vào ao cá, ấu trùng trai lớn lên và phát triển bình thường.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
15 tháng 4 2017 lúc 11:23

Khi nuôi cá mà không thả trai, nhưng trong ao vẫn có trai là vì ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá. Vào ao cá, ấu trùng trai phát triển bình thường.

Bình luận (0)
Trịnh Hương Ly
28 tháng 6 2017 lúc 16:15

Vì trong giai đoạn trai trưởng thành, có giai đoạn trai bám vào mang và da cá để đc bảo vệ và phát tán xa. Khi mang cá về nuôi, trong mang và da cá có ấu trùng trai sau đó phát triển thành trai trưởng thành nên sau 1 thời gian ta thấy xuất hiện trai

Bình luận (0)
Nguyen Trung Duc
5 tháng 10 2017 lúc 13:33

Câu 3: Nhiều ao đào thá cá, trai không thả mà tự nhiên có, tại sao? Hướng dẫn trả lời: Khi nuôi cá mà không thả trai, nhưng trong ao vẫn có trai là vì ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá. Vào ao cá, ấu trùng trai phát triển bình thường.

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Phương Linh
25 tháng 10 2017 lúc 20:05

vì ấu trùng trai thường bám vào mang cá hay da cá. Vào ao thì ấu trùng phát triển bình thường

Bình luận (0)
Lê Thị Kim Chi
12 tháng 11 2017 lúc 19:59

Khi nuôi cá mà không thả trai, nhưng trong ao vẫn có trai là vì ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá. Vào ao cá, ấu trùng trai lớn lên và phát triển bình thường.

Bình luận (0)
Trần Phương Linh
20 tháng 12 2018 lúc 15:38

Khi nuôi cá mà không thả trai, nhưng trong ao vẫn có trai là vì ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá. Vào ao cá, ấu trùng trai phát triển bình thường.

Bình luận (0)
Phạm Hữu Quốc
31 tháng 12 2020 lúc 19:26

Vì trong giai đoạn trai trưởng thành, có giai đoạn ấu trùng trai bán vào mang  để được bảo vệ phát tán đi xa=> đem  về nuôi, trong mang  có ấu trùng traisau dó phát triển thành trai trưởng thành nên sau một trời gian ta thấy xuất hiện trai.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN