Bài 18. Trai sông

Sách Giáo Khoa

Câu 1: Trai tự vệ bằng cách nào? Cấu tạo của trai đảm bảo cách tự vệ đó có hiệu quả?

Doraemon
Doraemon 5 tháng 4 2017 lúc 19:54

Khi gặp nguy hiểm, trai co chân, khép vỏ để bảo vệ phần mềm bên trong. Nhờ vỏ cứng rắn và 2 có khép vỏ vững chắc nên kẻ thù không thể bửa vỏ ra đế ăn phần mềm cơ thể trai.

Bình luận (0)
Quỳnh
Quỳnh 5 tháng 4 2017 lúc 19:54

Cách tự vệ: Khi gặp nguy hiểm, trai co chân khép vỏ để bảo vệ phần mềm bên trong.

- Cấu tạo của trai đảm bảo cách tự vệ có hiệu quả: Nhờ vỏ cứng rắn và 2 cơ khép vỏ vững chắc nên kẻ thu không thể bỏ vỏ ra để ăn phần mềm của cơ thể trai.

Bình luận (0)
Tuyết Nhi Melody
Tuyết Nhi Melody 5 tháng 4 2017 lúc 20:57

Khi gặp nguy hiểm, trai co chân, khép vỏ để bảo Vệ phân mềm bên trong. Nhờ vỏ cứng rắn và 2 cơ khép vỏ vững chắc nên kẻ thù không thể bùa vỏ ra để ăn phân mềm của cơ thể trai.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh 15 tháng 4 2017 lúc 11:24

Khi gặp nguy hiểm, trai co chân, khép vỏ để bảo vệ phần mềm bên trong. Nhờ vỏ cứng rắn và 2 có khép vỏ vững chắc nên kẻ thù không thể bửa vỏ ra đế ăn phần mềm cơ thể trai.

Bình luận (0)
Trịnh Hương Ly
Trịnh Hương Ly 28 tháng 6 2017 lúc 16:21

*Cách tự vệ: khi gặp nguy hiểm, trai co chân khép vỏ để bảo vệ phần mềm bên trong

*Cấu tạo của trai đảm bảo cách tự vệ: nhờ vỏ cứng rắn và 2 cơ khép vỏ vững chắc nên kẻ thù k thể bỏ vỏ ra ăn phần mềm của cơ thể trai

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Phương Linh
Nguyễn Thị Phương Linh 25 tháng 10 2017 lúc 20:08

trai khi gặp nguy hiểm, trai co chân, khép vỏ để bảo vệ phần mềm bên trong

Bình luận (0)
Lê Thị Kim Chi
Lê Thị Kim Chi 12 tháng 11 2017 lúc 19:45

Khi gặp nguy hiểm, trai co chân, khép vỏ để bảo vệ phần mềm bên trong. Nhờ có vỏ cứng rắn và hai cơ khép vỏ vững chắc nên kẻ thù không thể bửa vỏ ra để ăn phần mềm của cơ thể trai.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN