Ngành Giun đốt - Bài 17. Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt

Sách Giáo Khoa

Câu 1: Hãy kể tên một số giun đốt khác mà em biết.

Tuyết Nhi Melody
5 tháng 4 2017 lúc 21:00

Một số loài giun đốt thường gặp ở địa phương là giun ống, giun it tơ ở ao hồ, đỉa, giun đỏ, bông thùa, giun mang trùm, rươi (ở vùng nước lợ), vắt (ở rừng) ...

Bình luận (0)
Doraemon
5 tháng 4 2017 lúc 19:52

Giun ống, giun ít tơ ở ao hồ, đỉa, giun đỏ, bông thùa, giun mang trùm, rươi (ở vùng nước lợ), vắt (ở rừng)...

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
15 tháng 4 2017 lúc 11:25

Giun ống, giun ít tơ ở ao hồ, đỉa, giun đỏ, bông thùa, giun mang trùm, rươi (ở vùng nước lợ), vắt (ở rừng)...

Bình luận (0)
Khánh Ngọc
22 tháng 10 2017 lúc 20:13

Một số giun đốt khác: Giun đỏ, đỉa, rươi, giun ống, giun ít tơ ở ao hồ, đỉa, giun đỏ, bông thùa, giun mang trùm, rươi (ở vùng nước lợ), vắt (ở rừng)...

Bình luận (0)
ĐỖ THỊ NGỌC ÁNH
25 tháng 10 2017 lúc 21:17

Giun ống, giun ít tơ ở ao hồ, đỉa, giun đỏ, bông thùa, giun mang trùm, rươi (ở vùng nước lợ), vắt (ở rừng)...

Bình luận (0)
Lê Thị Kim Chi
5 tháng 11 2017 lúc 21:46

Một số loài giun đốt thường gặp ở địa phương là: giun ống, giun ít tơ (ở ao hồ), đỉa, giun đỏ, bông thùa (ở đáy bùn), giun mang trùm, rươi (ở vùng nước lợ), vắt (ở rừng) ...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN