Bài 24 : Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

Sách Giáo Khoa

Hãy nêu những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa sau thế kỉ XVIII.

Trần Hoàng Nghĩa
Trần Hoàng Nghĩa 4 tháng 4 2017 lúc 10:58

Những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa đầu thế kỉ XVIII. Dựa vào SGK. lập bảng thống kê tình hình xã hội gồm các nội dung như : - Tình hình đời sống của nông dân và các tầng lớp lao động nghèo khổ khác. - Tình hình nông dân, bỏ làng mạc phiêu tán khắp nơi. - Khởi nghĩa nông dân bùng nổ khắp các trấn vùng đồng bằng và vùng Thanh, Nghệ.

Bình luận (0)
Trần Nhật Minh
Trần Nhật Minh 4 tháng 4 2017 lúc 22:21

Những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa đầu thế kỉ XVIII. Dựa vào SGK. lập bảng thống kê tình hình xã hội gồm các nội dung như : - Tình hình đời sống của nông dân và các tầng lớp lao động nghèo khổ khác. - Tình hình nông dân, bỏ làng mạc phiêu tán khắp nơi. - Khởi nghĩa nông dân bùng nổ khắp các trấn vùng đồng bằng và vùng Thanh, Nghệ.

Bình luận (0)
Trần Đình Kiên
Trần Đình Kiên 9 tháng 4 2017 lúc 8:51

-Giữa thế kỉ XVIII, chính quyền phong kiến Đàng Ngoài mục nát cực độ

-Kinh tế giảm sút

-Đời sống nhân dân khốn cùng

Bình luận (0)
le tran nhat linh
le tran nhat linh 9 tháng 4 2017 lúc 12:05

Những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa đầu thế kỉ XVIII. Dựa vào SGK. lập bảng thống kê tình hình xã hội gồm các nội dung như : - Tình hình đời sống của nông dân và các tầng lớp lao động nghèo khổ khác. - Tình hình nông dân, bỏ làng mạc phiêu tán khắp nơi. - Khởi nghĩa nông dân bùng nổ khắp các trấn vùng đồng bằng và vùng Thanh, Nghệ Chúc bn học tốtok

Bình luận (0)
Huyền Vân
Huyền Vân 10 tháng 4 2017 lúc 17:33

Chính quyền họ nguyễn đàng trong suy yếu dần. Ở triều đình Trương Phúc Loan nắm hết quyền hành tham nhũng

Ở địa phương quan lại, cường hào đàn áp bốc lột nhân dân, ăn chơi xa xỉ

Nông dân bị chiếm ruộng đất và chịu nhiều thứ thuế

Bình luận (0)
Lê Thi Yen Nhi
Lê Thi Yen Nhi 15 tháng 4 2017 lúc 13:22

Tình hình xã hội Đàng Trong :

- Chính quyền họ Nguyễn suy yếu mục nát

- Số lượng quan lại tăng quá mức , việc mua quan bán tước khá phổ biến

- Tập đoàn Trương Phúc Loan lũng đoạn triều đình nắm mọi quyền hành

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kim Anh
Nguyễn Thị Kim Anh 25 tháng 4 2017 lúc 21:59

Những nét chính về tình hình xã hội Đàng Ngoài ở nửa đầu thế kỉ XVIII. Dựa vào SGK. lập bảng thống kê tình hình xã hội gồm các nội dung như : - Tình hình đời sống của nông dân và các tầng lớp lao động nghèo khổ khác. - Tình hình nông dân, bỏ làng mạc phiêu tán khắp nơi. - Khởi nghĩa nông dân bùng nổ khắp các trấn vùng đồng bằng và vùng Thanh, Nghệ.

Bình luận (0)
Last Tomb
Last Tomb 12 tháng 3 2019 lúc 21:34

Tình hình xã hội ở Đàng ngoài ở nửa sau thế kỉ XVIII: - Chính quyền họ Nguyễn suy yếu, mục nát. - Tệ nạn mua quan, bán tước. - Quan lại, cường hào áp bức, bóc lột của cải/sức lao động nhân dân, ăn chơi xa xỉ,tốn kém. - Tập đoàn Trương Phúc Loan nắm mọi quyền hành, lũng đoạn triều đình. - Đời sống nhân dân vô cùng vất vả,khó khăn,cơ cực. - Ruộng đất bị cường hào chiếm. - Thuế nặng nề. =>Nhân dân mâu thuẫn sâu sắc với chế độ phong kiến.

Bình luận (0)
Hiếu Trần
Hiếu Trần 24 tháng 5 2019 lúc 13:25

phat trien ko on dinh

- do chien tranh

- chinh quyen Lê_trinh ko quan tam den viec thuy loi va khai hoang

-ruong dat bi cuong hao dem ban

- ds nhan dan vo cung kho khan

Bình luận (2)
Hà Phương Đậu
Hà Phương Đậu 9 tháng 4 2017 lúc 20:45

- Chính quyền họ Nguyễn suy yếu, mục nát. - Tệ mua quan, bán tước. - Quan lại, cường hào áp bức, bóc lột nhân dân, ăn chơi xa xỉ. - Tập đoàn Trương Phúc Loan nắm mọi quyền hành, lũng đoạn triều đình. - Đời sống nhân dân cơ cực. - Ruộng đất bị cường hào chiếm. - Thuế má nặng nề. = >Nhân dân mâu thuẫn sâu sắc với chế độ phong kiến.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...