Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Trần Thu Thủy

Trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng là 0,6 \(\mu m\) và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9 m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Khoảng cách giữa hai khe hẹp là

A.1,2 mm.

B.1,35 mm.

C.1,5 mm.

D.1,4 mm.

Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 14 tháng 2 2016 lúc 21:21

Khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 

\((9-1)i =3,6mm=> i = 0,45mm.\)

Khoảng cách giữa hai khe hẹp là 

\( a = \frac{\lambda D}{i}=\frac{0,6.0,9}{0,45}=1,2mm.\)

Bình luận (0)
qwerty
qwerty 14 tháng 2 2016 lúc 21:29

xM=5λDa=6λDa+0,2→a=1mm→λ=a.xM5D=0,6μm 

 

Bình luận (0)
Ngô Thị Thảo May
Ngô Thị Thảo May 15 tháng 2 2016 lúc 22:36

A. 1,2 mm

Bình luận (0)
Ngô Thị Thảo May
Ngô Thị Thảo May 15 tháng 2 2016 lúc 22:36

A. chị nhé

Bình luận (0)
Ngô Thị Thảo May
Ngô Thị Thảo May 15 tháng 2 2016 lúc 22:36

Chị kết bannj vs e nhé

Bình luận (0)
Ngô Thị Thảo May
Ngô Thị Thảo May 15 tháng 2 2016 lúc 22:36

hehe

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN