Nguyễn Hữu Hưng
31 tháng 12 2014 lúc 21:04

11=1+1 có trên kia luôn kia 1+1=11 thì 11=1+1

Bình luận (0)
Võ Trung Thành
31 tháng 12 2014 lúc 21:04

11=1+1, có sẵn ở đầu bài

Bình luận (0)
Rainbow  Dash
8 tháng 3 2016 lúc 19:49

11 nha bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN