NGUYÊN HẠO
5 tháng 10 2015 lúc 19:51

1/10 học sinh của lớp là :

21 : 7 = 3 ( học sinh )

Số học sinh của lớp là :

3 x 10 = 30 ( học sinh )

ĐS: 30 học sinh

Bình luận (0)
Thám Tử THCS Nguyễn Hiếu
5 tháng 10 2015 lúc 19:46

Lớp học đó có số học sinh là :

21 : 7 x 10 = 30 ( học sinh )

Đáp số : 30 học sinh

Bình luận (0)
Ngô Tuấn Vũ
5 tháng 10 2015 lúc 20:03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp học đó có số học sinh là :

21 : 7 x 10 = 30 ( học sinh )

Đáp số : 30 học sinh

 

 

 

 

Bình luận (0)
Huy hoàng indonaca
13 tháng 7 2017 lúc 10:10

1/10 học sinh của lớp là :

21 : 7 = 3 ( học sinh )

Số học sinh của lớp là :

3 x 10 = 30 ( học sinh )

ĐS: 30 học sinh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN