Bài 14: Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

Sách Giáo Khoa

Mọi người có thể phòng, tránh HIV/AIDS được không? Em hãy nêu những biện pháp phòng tránh mà em biết.

Bastkoo
Thượng tá -
3 tháng 4 2017 lúc 14:16

- Mọi người có thể phòng, tránh HIV/AIDS.

- Cách phòng, tránh HIV/AIDS

+ Tránh tiếp xúc với máu của người đã bị nhiễm HIV/AIDS + Không dùng chung bơm, kim tiêm.

+ Không quan hệ tình dục bừa bãi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN