Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Sách Giáo Khoa

Hãy kể một vài ví dụ về việc tôn trọng lẽ phải hoặc không tôn trọng lẽ phái mà em biết.

Trần Kiều Anh
Trần Kiều Anh 3 tháng 4 2017 lúc 20:37

* Tôn trọng lẽ phải :

- Chấp hành nội quy nơi sống và làm việc .

- Phê phán việc làm sai trái .

- Lắng nghe ý kiến của bạn, phân tích, đánh giá ý kiến hợp lý .

- Tôn trọng các quy định của nhà trường đề ra .

* Không tôn trọng lẽ phải :

- Làm trái quy định của pháp luật .

- Vi phạm nội quy trường học .

- Thích việc gì thì làm .

- Không dám đưa ra ý kiến của mình .

- Không muốn làm mất lòng ai, gió chiều nào che chiều ấy .

Bình luận (0)
Thảo Nguyễn
Thảo Nguyễn 20 tháng 4 2017 lúc 15:02

những hành vi tôn trọng lẽ phải là

- chấp hành mọi nội quy nơi mình sống ,làm việc và học tập

-phê phán những việc làm sai trái

những hành vi không tôn trọng lẽ phải là

-chỉ làm việc mà mình thích

-tránh tham gia vào những việc làm không liên quan đến mình

Bình luận (0)
Vương Thảo Ly
Vương Thảo Ly 30 tháng 8 2017 lúc 18:12

Tôn trọng lẽ phải :

+ Biết chỉ ra khuyết điểm của bạn

+ Ko nhận hối lộ

+ Chấp hành tốt nội quy nơi mk sống, nơi mk làm việc

+ Lắng nghe ý kiến của người khác

Ko tôn trọng lẽ phải :

+ Chỉ làm những việc mk thích

+ Bạn mắc khuyết điểm thì xa lánh bạn

+ Làm trái quy định của pháp luật

Bình luận (0)
Phạm Quỳnh Hoa
Phạm Quỳnh Hoa 1 tháng 9 2017 lúc 14:10

Tôn trọng lẽ phải: Biết nghe những ý kiến của người ta nói sau đó phân tích mặt đúng sai Không tôn trọng lẽ phải : Chỉ trích , người ta mà không nói rõ lí do . Lắng nghe ý kiến của mình và không nghe ý kiến người khác

Bình luận (0)
Đan Ngọc Nhii
Đan Ngọc Nhii 23 tháng 8 2018 lúc 8:01

- Tôn trọng lẽ phải:

+ Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống, làm việc và học tập

+ Biết lắng nghe ý kiến của người khác và phân tích, đánh giá xem nếu ý kiến đó hợp lí thì theo

+ Phê phán những việc làm sai trái

+ Công nhận, ủng hộ và bảo vệ những điều đúng đắn

- Không tôn trọng lẽ phải:

+ Chỉ làm những việc mình thích mà không cần biết là đúng hay sai

+ Bao che, bỏ qua những việc làm sai trái của người khác

+ Làm trái quy định pháp luật, nội quy trường học

+ Ba phải, tin theo số đông mà không dám đưa ra ý kiến của mình

Bình luận (0)
Phạm Mỹ Dung
Phạm Mỹ Dung 5 tháng 9 2018 lúc 10:34

Tôn trọng lẽ phải:

Biết nghe những ý kiến của người ta nói sau đó phân tích mặt đúng sai

Chấp hành đúng quy định nơi mình học tập và làm việc

Góp ý để bạn biết cái sai của bạn, giúp bạn sửa đổi khuyết điểm của mình để ngày càng hoàn thiện.

Không tôn trọng lẽ phải :

Chỉ trích , người ta mà không nói rõ lí do . Lắng nghe ý kiến của mình và không nghe ý kiến người khác,

Quay cóp, gian lận trong thi cử không thực hiện đúng nội quy nhà trường.

Đi hàng hai hàng ba không chấp hành luật an toàn giao thông.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN