Phan Thị Minh Trí

Giải thích vì sao cây công nghiệp nước ta lại được phát triển mạnh trong những năm gần đây ?

Đào Thị Hương Lý
13 tháng 2 2016 lúc 20:16

Cây công nghiệp nước ta phát triển mạnh trong những năm gần đây vì nước ta có nhiều thế mạnh để phát triển 

a) Thế mạnh tự nhiên

- Nước ta có nhiều loại đất thích hợp cho việc phát triển cây công nghiệp, có thể phát triển cac vùng chuyên canh cây công nghiệp tập trung

- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân hóa theo Bắc - Nam (vĩ độ), theo mùa và theo độ cao, tạo điều kiện cho cây công nghiệp phát triển quanh năm với cơ cấu cây trồng đa dạng. 

- Nguồn nước tương đối phong phú, đảm bảo cung cấp nước tưới cho cây công nghiệp. 

- Các thế mạnh khác (địa hình, tập đoàn cây công nghiệp bản địa)

b) Thế mạnh về kinh tế - xã hội

- Nguồn lao động dồi dào,có nhiều kinh nghiệm trong việc trồng và chế biến cây công nghiệp. Thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng

- Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật phục vụ cho việc trồngvà chế biến sản phẩm cây công nghiệp ngày càng được bảo đảm.

- Sự hoàn thiện của công nghiệp chế biến sau thu hoạch cùng với trang thiết bị hiện đại góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của chúng trên thị trường.

- Đường lối. chính sách khuyến khích phát triển cây công nghiệp của Đảng và Nhà nước.

- Các thế mạnh khác (việc đảm bảo an toàn về lương thực đã giúp cho diện tích trồng cây công nghiệp được ổn đinh, sự gia nhập của nước ta vào Tổ chức thương mại thế giới)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN