Nguyễn Hoàng Nam

Mô tả nào sau đây về kim loại nhôm là không đúng?

A. Màu trắng bạc, là kim loại nhẹ

B. Mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng

C. Là kim loại phổ biến nhất trong vỏ trái

D. Dẫn điện và dẫn nhiệt tốt hơn đồng kim loại

Ngô Quang Sinh
22 tháng 2 2019 lúc 9:45

Đáp án D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam

Nhôm thể hiện tính chất nào sau đây?

 (1) Nhôm có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

 (2) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

 (3) Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu.

 (4) Nhôm là kim loại nhẹ, nóng chảy ở nhiệt độ 660oC.

     (5) Nhôm là nguyên tố s.

A. (1), (2), (4), (5).

B. (1), (2), (3), (4).

C. (1), (3), (4), (5).

D. (1), (2), (4).

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau

(1) So với các kim loại khác trong cùng chu kì, nhôm có tính khử mạnh hơn.

(2) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

(3) Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu.

(4) Nhôm là kim loại nhẹ, nóng chảy ở nhiệt độ 660°C.

(5) Trong các hợp chất nhôm có số oxi hóa +3.

(6) Nhôm tác dụng với các axit ở tất cả mọi điều kiện.

(7) Nhôm tan được trong dung dịch NH3.

(8) Nhôm bị thụ động hóa với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

(9) Nhôm là kim loại lưỡng tính. Tổng số phát biểu đúng là?

A. 3                             

B. 4                             

C. 5                             

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau

(1) So với các kim loại khác trong cùng chu kì, nhôm có tính khử mạnh hơn.

(2) Là kim loại màu trắng bạc, mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng.

(3) Nhôm dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, tốt hơn các kim loại Fe và Cu.

(4) Nhôm là kim loại nhẹ, nóng chảy ở nhiệt độ 660oC.                  

(5) Trong các hợp chất nhôm có số oxi hóa +3.

(6). Nhôm tác dụng với các axit ở tất cả mọi điều kiện.          

(7). Nhôm tan được trong dung dịch NH3.

(8). Nhôm bị thụ động hóa với HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

(9). Nhôm là kim loại lưỡng tính. Tổng số phát biểu đúng là?

A. 3                      

B. 4                      

C. 5                      

D. 6

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a) Nhôm và hợp kim của nhôm có màu trắng bạc, đẹp nên được dùng cho xây dựng nhà cửa và trang trí nội thất.

(b) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2 sau phản ứng thu được kết tủa trắng. 

(c) Các kim loại kiềm có thể đẩy được các kim loại yếu hơn ra khỏi muối. 

(d) Các kim loại kiềm có màu trắng bạc, có tính ánh kim.

(e) Nhôm nhẹ, dẫn điện tốt nên được dùng làm dây dẫn điện thay cho đồng. Do dẫn điện tốt, ít bị gỉ và không độc nên nhôm được dùng làm dụng cụ nhà bếp.

Số phát biểu đúng là

A. 3.  

B. 2.   

C. 5.   

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a) Nhôm và hợp kim của nhôm có màu trắng bạc, đẹp nên được dùng cho xây dựng nhà cửa và trang trí nội thất.

(b) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Ca(HCO3)2 sau phản ứng thu được kết tủa trắng. 

(c) Các kim loại kiềm có thể đẩy được các kim loại yếu hơn ra khỏi muối. 

(d) Các kim loại kiềm có màu trắng bạc, có tính ánh kim.

(e) Nhôm nhẹ, dẫn điện tốt nên được dùng làm dây dẫn điện thay cho đồng. Do dẫn điện tốt, ít bị gỉ và không độc nên nhôm được dùng làm dụng cụ nhà bếp.

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a) Các oxit của kim loại kiềm thổ đều phản ứng với CO để tạo kim loại.

(b) Các kim loại Ca, Fe, Al và Na chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

(c) Các kim loại Mg, K và Fe đều khử được ion Ag+ trong dung dịch thành Ag.

(d) Khi cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư không thu được kim loại sắt.

(e) Nhôm là kim loại nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt, khó kéo dài và dát mỏng.

(g) Hợp kim Na – K dùng làm chất trao đổi nhiệt trong phản ứng hạt nhân.

Số phát biểu sai là 

A.

B. 2

C. 3

D. 4

Nguyễn Hoàng Nam

Các kim loại có tính dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. Trong số các kim loại vàng, bạc, đồng, nhôm thì kim loại dẫn điện tốt nhất là

A. Đồng

B. Vàng

C. Bạc

D. Nhôm

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(a) Sắt là kim loại màu trắng hơi xám, có tính nhiễm từ.

(b) Quặng hematit nâu chứa F­e2O3

(c) Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có lớp màng hiđroxit Al(OH)3 bền vững bảo vệ.

(d) Nhôm là kim loại nhẹ, màu trắng bạc, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.

(e) Nhôm và hợp kim của nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo máy bay, tên lửa

(g) Những người thiếu máu là do cơ thể thiếu canxi.

(h) Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương.

Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các phát biểu sau:

(1) Thạch cao sống được dùng làm phấn viết bảng, bó bột khi gãy xương;

(2) Bằng cách đun nóng có thể làm mất tính cứng của nước cứng toàn phần;

(3) NH4A1(SO4)2.12H2O được gọi là phèn nhôm;

(4) Bạc là kim loại có tinh dẫn nhiệt, dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại;

(5) Nhôm là nguyên số phổ biến nhất trong vỏ trái đất.

Số phát biểu sai là

A.

B. 3

C.

D. 2

Nguyễn Hoàng Nam

Cho các nhận định sau:

    (1) Trong các kim loại kiềm, xesi (Cs) có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất.

    (2) Độ dẫn điện của nhôm (Al) tốt hơn của đồng (Cu).

    (3) Những kim loại có độ dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt.

    (4) Crom (Cr) là kim loại cứng nhất trong các kim loại.

    (5) Wonfam (W) có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong các kim loại.

Số nhận định đúng là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN