Bài 8 : Nước ta buổi đầu độc lập

Sách Giáo Khoa

Tại sao lại xảy ra "Loạn 12 sứ quân"?

Linh Diệu
31 tháng 3 2017 lúc 17:45

Dương Tam Kha vì mưu lợi riêng, nhân khi các con Ngô Quyền còn nhỏ đã chiếm ngôi. Các quan lại trong triều đình, địa phương phản đối. Sau khi nhà vua giành lại ngôi báu, uy tín triều đình lúc này đã giảm sút, hệ thống cai trị thiếu chặt chẽ, quan hệ trung ương — địa phương lỏng lẻo, các thế lực trong nước nổi dậy... gây ra "Loạn 12 sứ quân".

Bình luận (0)
Nguyễn Khoa Kim Oanh
23 tháng 12 2017 lúc 20:07

Năm 965, Ngô Xương Văn chết, triều đình rơi vào tình trạng hỗn loạn:

Cuộc tranh chấp giữa các thế lực cát cứ, thổ hào ở địa phương tiếp diễn trở lại. Bộ máy nhà nước không còn thống nhất từ trung ương đến địa phương. Trong lúc đó, 12 tướng lĩnh chiếm cứ các vùng địa phương đánh lẫn nhau.

=>Loạn 12 sứ quân.

Bình luận (0)
Sửu Nhi
4 tháng 4 2017 lúc 11:54

Dương Tam Kha vì mưu lợi riêng, nhân khi các con Ngô Quyền còn nhỏ đã tiếm ngôi. Các quan lại trong triều đình, địa phương phản đối. Sau khi nhà vua giành lại ngôi báu, uy tín triều đình lúc này đã giảm sút, hệ thống cai trị thiếu chặt chẽ, quan hệ trung ương — địa phương lỏng lẻo, các thế lực trong nước nổi dậy... gây ra "Loạn 12 sứ quân". like cho mình vớihihi

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Giang
5 tháng 10 2017 lúc 18:28

năm 965 , Ngô Văn Xương chết . 12 tướng lĩnh quá tham lam cho nên đất nước đã rơi vào tình trạng bị chia cắt hỗn loạn .

em có sai thỳ mọi người góp yk cho em nhé

Bình luận (0)
Gagent
30 tháng 12 2017 lúc 19:13

vua ăn chơi sa đọa tình hình hệ thống cai trị thiếu chặt chẽ làm cho các quan tranh giành địa vị với nhau quan hệ trung ương địa phương lỏng lẻo triều đình thiếu uy tín nên xảy ra loạn 12 sứ quân

hay homleuleu

Bình luận (0)
Doraemon
3 tháng 11 2018 lúc 9:34

Nguyên nhân của loạn 12 xứ quân xuất hiện từ khi Dương Tam Kha lấy ngôi của nhà Ngô, nhiều nơi không chịu thuần phục, các thủ lĩnh nổi lên cát cứ một vùng thường đem quân đánh chiếm lẫn nhau. Năm Canh Tuất (950), Tam Kha sai Xương Văn cùng hai tướng Dương Cát Lợi và Đỗ Cảnh Thạc đem quân đi đánh hai thôn Đường, Nguyễn ở Thái Bình. Ngô Xương Văn đi đến nửa đường, dụ hai tướng quay lại lật đổ Dương Tam Kha. Sau khi lật đổ Dương Tam Kha, Ngô Xương Văn đã không giết Dương Tam Kha mà chỉ giáng xuống cho làm Chương Dương Công. Cùng năm đó (năm 950), Ngô Xương Văn tự xưng làm Nam Tấn Vương, đóng đô ở Cổ Loa. Tuy nhiên trong thời gian này cái thế lực cát cứ vẫn không chịu quy phục triều đình nên Ngô Xương Văn phải thường xuyên đem quân đi đánh dẹp. Thế lực bị dẹp đầu tiên là Chu Thái. Năm 965 Ngô Xương Văn đem quân đi đánh hai thôn Đường và Nguyễn ở Thái Bình (Sơn Tây). Ông bị phục binh bắn nỏ trúng, tử trận. Sau khi Ngô Xương Văn chết cháu của ông là Ngô Xương Ngập lên thay ngôi vua nhưng thế lực suy yến phải rút về giữ đất Bình Kiều. Từ 966 hình thành 12 sứ quân, sử gọi là loạn 12 sứ quân. Cho tới năm Mậu Thìn 968, đạo quân của Đinh Bộ Lĩnh sau hàng loạt chiến thắng, thống nhất đất nước, mở ra nhà Đinh. Nhà Ngô kết thúc.

Bình luận (0)
Đào Thị Kim Anh
4 tháng 11 2018 lúc 5:52

-Năm 975 Ngô Xương Văn chết,triều đình rơi vào tinh trạng hỗn loan.

-Cuộc tranh chấp giũa các thế lực cứ cát,thổ hào ở địa phương tiếp diễn trở lại.Bộ máy nhà nước không còn thống nhất từ trung ương đến địa phương.Trông lúc đó 12 tướng lĩnh chiếm cứ các vùng địa phương đánh lẫn nhau.

\(\Rightarrow\)Loạn 12 sứ quân.

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
24 tháng 12 2020 lúc 17:52

Dương Tam Kha vì mưu lợi riêng, nhân khi các con Ngô Quyền còn nhỏ đã chiếm ngôi. Các quan lại trong triều đình, địa phương phản đối. Sau khi nhà vua giành lại ngôi báu, uy tín triều đình lúc này đã giảm sút, hệ thống cai trị thiếu chặt chẽ, quan hệ trung ương — địa phương lỏng lẻo, các thế lực trong nước nổi dậy... gây ra "Loạn 12 sứ quân".

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN