Căn bậc hai

Sách Giáo Khoa

Tìm số x không âm, biết:

a. \(\sqrt{x}=15;\)

b. \(2\sqrt{x}=14;\)

c. \(\sqrt{x}< \sqrt{2};\)

d. \(\sqrt{2x}< 4.\)

Hoàng Thị Thu Huyền
Hoàng Thị Thu Huyền Giáo viên 3 tháng 4 2017 lúc 9:05

Với câu c, Thiên Anh nên thêm điều kiện để phần kết luận là: \(0\le x< 2.\)

Bình luận (0)
Lê Thiên Anh
Lê Thiên Anh 1 tháng 4 2017 lúc 8:23

Để học tốt Toán 9 | Giải bài tập Toán 9

Bình luận (1)
qwerty
qwerty 9 tháng 4 2017 lúc 7:11

a) Vận dụng điều lưu ý trong phần tóm tắt kiến thức: "Nếu a ≥ 0 thì a = (\(\sqrt{a}\))2":

Ta có x = (\(\sqrt{x}\))2 = 152 = 225;

b) Từ 2√x = 14 suy ra √x = 14:2 = 7

Vậy x = (√x)2 = 72 = 49.

c) Vận dụng định lí trong phần tóm tắt kiến thức.

Trả lời: 0 ≤ x < 2.

d) Đổi 4 thành căn bậc hai của một số.

Trả lời: 0 ≤ x < 8.

Bình luận (0)
96neko
96neko 16 tháng 4 2017 lúc 21:22

a. 225

b. 49

c. 1<x<2

d. 1<x<7

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thúy Ngân
Nguyễn Thị Thúy Ngân 9 tháng 7 2020 lúc 21:33

a.\(\sqrt{x}=15\Rightarrow x=15^2=225\)

b.\(2\sqrt{x}=14\Rightarrow\sqrt{x}=7\Rightarrow x=7^2=49\)

c.\(\sqrt{x}< \sqrt{2}\Rightarrow x< 2\)

d.\(\sqrt{2x}< 4\Rightarrow2x< 16\Rightarrow x< 8\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN