Đại số lớp 8

Thảo Đỗ Phương

Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác. Chứng minh rằng \(^{a^2+b^2+c< 2}\) (ab+bc+ca)

Lightning Farron
Lightning Farron 30 tháng 3 2017 lúc 21:27

lần sau viết đề cẩn thận hơn nhé ! Bài 3 SGK trang 79 - Toán lớp 10 | Học trực tuyến

Bình luận (2)
Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 30 tháng 12 2017 lúc 13:49

Áp dụng bất đẳng thức tam giác có a+b>c

\(\Leftrightarrow\)ac+bc>c2(vì c>0)

Tương tự có:ab+bc>b2 , ac+ab>a2

Cộng các bất đẳng thức trên ra điều phải chứng minh

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN