Bài 4 : Thực hành phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Sách Giáo Khoa

Tìm trên lược đồ phân bố dân cư châu Á những khu vực tập trung đông dân. Các đô thị lớn ở châu Á thường phân bố ở đâu?

Mai Hà Chi
30 tháng 3 2017 lúc 11:40

- Các khu vực tập trung đông dân :

+) Đông Á : Nhật Bản , Hàn Quốc ,Trung Quốc

+) Đông Nam Á : In-đô-nê-xi-a , Phi-lip-pin, Việt Nam, Thái Lan

+) Nam Á : Ấn Độ , Pa-kit-xtan , Băng-la-đét

- Các đô thị ở châu Á (quy mô trên 5 triệu người ) thường phân bố ở ven biển ( ví dụ: Tô-ki-ô , Mum-bai ,Ma-ni-la ,Thượng Hải ) hoặc ở các đồng bằng lớn ( Niu Đê-li ,Băng Cốc , Bắc Kinh ,...)

Bình luận (1)
Doraemon
30 tháng 3 2017 lúc 11:31

- Những khu vực tập chung đông dân : Đông Á , Nam Á , Đông Nam Á - Dân cư thường tập chung ven biển các đảo và bán đảo

Bình luận (0)
Dương Minh Tài
30 tháng 3 2017 lúc 11:33

Bài 3. Tìm trên lược đồ phân bố dân cư của châu Á những khu vực tập trung đông dân. Các đô thị lớn ở châu Á thường phân bố ở đâu?

Những khu vực tập trung dân đông dân là Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á. Các siêu đô thị lớn ờ châu Á thườne phân bố ờ ven biển hoặc bên các sông.

Bình luận (0)
Phạm Thu Thủy
30 tháng 3 2017 lúc 11:37

Những khu vực tập trune dân đôns là Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á. Các siêu đô thị lớn ờ châu Á thườne phân bố ờ ven biển hoặc bên các sông

Bình luận (0)
Trần Ngọc Định
30 tháng 3 2017 lúc 12:28

- Những nơi tập trung đông dân cư ở châu Á là Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á - Các siêu đô thị lớn thường tập trung ven biển

Bình luận (1)
lê thị minh hồng
9 tháng 7 2018 lúc 15:50

cái hình sai rồi, đó là hình 2.1 bài 2 còn câu hỏi này trong hình 4.4 bài 4 cơ mà

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN