Bài 1 : Dân số

Sách Giáo Khoa

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số?

Doraemon
Doraemon 30 tháng 3 2017 lúc 11:08

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm sau của dân số: độ tuổi, số nam và nữ, số người trong độ tuổi lao động trong hiện tại và tương lai của một địa phương hoặc một quốc gia.

Bình luận (11)
Trần Nguyễn Bảo Quyên
Trần Nguyễn Bảo Quyên 30 tháng 3 2017 lúc 11:10

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm sau của dân số: độ tuổi, số nam và nữ, số người trong độ tuổi lao động trong hiện tại và tương lai của một địa phương hoặc một quốc gia.

Bình luận (8)
Cô Chủ Nhỏ
Cô Chủ Nhỏ 30 tháng 3 2017 lúc 11:10

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số?

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm sau của dân số: độ tuổi, số nam và nữ, số người trong độ tuổi lao động trong hiện tại và tương lai của một địa phương hoặc một quốc gia.

Bình luận (0)
Thiên Phong
Thiên Phong 30 tháng 3 2017 lúc 12:44

Tháp tuổi cho ta biết:

- Kết cấu theo độ tuổi của dân số: bao nhiêu người ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi.

- Kết cấu theo giới tính của dân số: bao nhiêu nam, nừ ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi.

Bình luận (0)
Pokiwar!!
Pokiwar!! 30 tháng 3 2017 lúc 19:33

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm sau của dân số: độ tuổi, số nam và nữ, số người trong độ tuổi lao động trong hiện tại và tương lai của một địa phương hoặc một quốc gia.

Bình luận (0)
Cheewin
Cheewin 30 tháng 3 2017 lúc 20:02

Tháp tuổi cho ta biết:

- Độ tuổi ,số nam ,số nữ và từng nhóm tuổi ,từng lứa tuổi ,độ tuổi lao động trong hiện tại và tương lai của 1 nước , 1 địa phương , của thế giới

Bình luận (0)
O Mế Gà
O Mế Gà 30 tháng 3 2017 lúc 21:26

Tháp tuổi cho biết tỉ suất sinh tử, giới tính, tuổi thọ trung bình, nguồn lao động và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của một nước.

Bình luận (0)
Nguyễn Tấn Dũng
Nguyễn Tấn Dũng 30 tháng 3 2017 lúc 22:57

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm sau của dân số: độ tuổi, số nam và nữ, số người trong độ tuổi lao động trong hiện tại và tương lai của một địa phương hoặc một quốc gia.

Tháp tuổi cho ta biết tỷ lệ tuổi ở một nước, nếu dân số trong đọ tuổi trẻ càng cao và nhiều thì chứng tỏ dân số đó là trẻ, nguồn lao động dồi dào. Nếu tỷ lệ tuổi cao ở con số cao thì chứng tổ dân nước đó sống thọ và đời sống khá đầy đủ. Nếu tỷ lệ người già lớn hơn tuổi trẻ thì dân số nước đó đang ở tình trạng thiếu lao động, lão hóa. Qua tháp tuổi bạn cũng có thể biết thêm thông tin về giới tính, tỷ lên nam và nữ trong đọ tuổi lao động, tỷ lệ nam nữ ở tuổi già

Bình luận (0)
Thái Bình
Thái Bình 22 tháng 11 2017 lúc 21:14

Tháp tuổi cho ta biết:

- Kết cấu theo độ tuổi của dân số: có bao nhiêu người ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi.

- Kết cấu theo giới tính của dân số: có bao nhiêu nam, nữ ở tầng lớp ở từng lớp tuổi và từng nhóm tuổi.

Bình luận (0)
Phạm Mỹ Dung
Phạm Mỹ Dung 24 tháng 11 2017 lúc 14:49

Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm sau của dân số: độ tuổi, số nam và nữ, số người trong độ tuổi lao động trong hiện tại và tương lai của một địa phương hoặc một quốc gia.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN