Giao thoa ánh sáng đa sắc và ánh sáng trắng

Hiếu

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng, có bước sóng từ 400 nm đến 760 nm. Biết khoảng cách giữa 2 khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe đến màn quan sát là 2 m. Số bức xạ bị tắt tại điểm M trên màn cách vân trung tâm 0,72 cm là

A.5.

B.4.

C.2.

D.3.

Trần Ngọc Mai Anh
Trần Ngọc Mai Anh 10 tháng 2 2016 lúc 15:18

có 3 là câu d 

Bình luận (0)
Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 3 tháng 2 2016 lúc 14:51

Đổi đơn vị bước sóng \(0,38 \mu m \leq \lambda \leq 0,76 \mu m\)

                                    \(x_M = 7,2mm.\)

Còn các đại lượng khác giữ nguyên đơn vị.

Tại M là bị tắt tức là vị trí vân tối

\(x_M = x_t = (k+0,5)\frac{\lambda D}{a} => \lambda = \frac{a.x_M}{(k+0,5)D}.(1)\)

Mà \(0,38 \mu m \leq \lambda \leq 0,76 \mu m\)

=> \(0,38 \mu m \leq \frac{a.x_M}{(k+0,5)D} \leq 0,76 \mu m\)

=> \(\frac{a.x_M}{0,76.D}\leq k+0,5 \leq \frac{a.x_M}{0,76.D}.\)

=> \(1,86 \leq k \leq 4,2 . \)

=> \( k = 2,3,4.\)

Vậy có 3 bức xạ bị tắt tại M.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...