Giao thoa ánh sáng đa sắc và ánh sáng trắng

Hiếu

Trong thí nghiệm Young, khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 21,6 mm, nếu độ rộng của vùng có giao thoa trên màn quan sát là 31 mm thì số vân sáng quan sát được trên màn là

A.8.

B.9.

C.11.

D.13.

Nguyễn Quang Hưng
Nguyễn Quang Hưng 3 tháng 2 2016 lúc 14:51

Khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là

\((7-1)i = 21,6 => i = \frac{21,6}{6}=3,6mm.\)

Số vân sáng trên trường giao thoa là

\(N_s = 2.[\frac{L}{2i}]+1 =\) 9.

Chú ý kí hiệu  \([\frac{L}{2i}] \) chính là lấy phần nguyên của biểu thức bên trong. 

Ví dụ \(\frac{L}{2i} =4,3005\)=> \([\frac{L}{2i}] = 4.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN