Thiên nhiên và con người ở các châu lục

Helen Ngân

Dựa vào biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa dưới đây và kiến thức đã học, nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa tại các trạm khí tượng: Đac-uyn và A-li-xơ Xprinh​Bài tập Địa lý

Nguyễn Quỳnh Như
Nguyễn Quỳnh Như 29 tháng 3 2017 lúc 21:22

-đac-uyn:

+biên độ nhiệt 4độ C

+lượng mưa:tập trung vào các tháng 1,2,3,4,11,12.lượng mưa trung bình 127,75 mm

->nhiệt độ cáo lượng mưa nhiều

-a-li-xơ-xpring:

+BĐN:16 độ C

+tháng 1 có lượng mưa cao nhất tháng 7 có lượng mưa thấp nhất .lượng mưa trung bình 274 mm

->biên độ nhiệt lớn lượng mưa ít

học tốt

Bình luận (0)
Lộc Khánh Vi
Lộc Khánh Vi 23 tháng 3 2017 lúc 13:55

* Đối với trạm Đac-uyn:

-Nhiệt độ: quanh năm ở khoảng từ 25-30 độ C,

-> Quanh năm có nhiệt độ cao, nóng.

-Lượng mưa: Các tháng 5,6,7,8 có lượng mưa rất ít. Các tháng còn lại mưa nhiều và các tháng đó cũng là những tháng có nhiệt độ cao.

* Đối với trạm A-li-xơ Xprinh

-Nhiệt độ : quanh năm là khoảng từ 10-30 độ C

-Lượng mưa : mưa quanh năm rất ít mặc dừ nhiệt độ khá cao.

=> trạm Đac-uyn có nhiệt độ và lượng mưa cao hơn trạm A-li-xơ Xprinh

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...