tuan anh le

hoa kì và canada có ngày công nghiệp chiếm ưu thế là

a. công nghiệp năng lượng

b. công nghiệp khai thác

c. công nghiệp luyện kim

d. công nghiệp chế biến

câu 2

dồng biển lanh lớ nhất chạy ven bờ lục địa nam mĩ là dòng biển nào

câu 3 kiểu khí hậu chiểm diện tích lớ nhất bắc mĩ là

Đỗ Gia Ngọc
23 tháng 3 2017 lúc 10:22

Câu 1 (mình không chắc lắm)

B. Công nghiệp khai thác

Câu 2: bạn viết gì mình không hiểu

Câu 3: Theo mình là kiểu khí hậu ôn đới lục địa.

chúc bạn học tốt

Bình luận (0)
Nguyễn Hiền Mai
23 tháng 3 2017 lúc 21:06

2. Dòng biển lạnh lớn nhất chạy ven bờ lục địa Nam Mĩ là dòng biển Pê-ru

3. Kiểu khí hậu ôn đới chiếm diện tích lớn nhất Bắc Mĩ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN