Hình học lớp 6

VŨ DIỄM QUỲNH

Trên nủa mặt phẳng có bờ chứa toa Ox có xOy 40 độ,xOz 120 độ.

1. Tính yOz

2Gọi Ot là tia đối của Oy .Tinhs xOt.

3. Cho Om là tia phân giác của yOz. Chứng minh Oy là tia phân giác của xOm

Aki Tsuki
Aki Tsuki 22 tháng 3 2017 lúc 22:57

Hình vẽ:(mk họa, k đúng số đo)

x O t z m y 1. Vì: \(\widehat{xOy}< \widehat{yOz}\left(40^o< 120^o\right)\)

\(\Rightarrow Oy\) nằm giữa Ox và Oz

\(\Rightarrow\widehat{xOy}+\widehat{yOz}=\widehat{xOz}\)

hay \(40^o+\widehat{yOz}=120^o\)

\(\Rightarrow\widehat{yOz}=120^o-40^o=80^o\)

2. Vì Ot là tia đối của Oy

=> \(\widehat{yOt}=180^o\)

Ta có: \(\widehat{xOy}+\widehat{xOt}=\widehat{yOt}\)

hay \(40^o+\widehat{xOt}=180^o\)

\(\Rightarrow\widehat{xOt}=180^o-40^o=140^o\)

3. Vì Om là tia p/g của \(\widehat{yOz}\)

=> \(\widehat{yOm}=\widehat{zOm}=\dfrac{80^o}{2}=40^o\)

Ta có: \(\widehat{yOm}=\widehat{xOy}=40^o\)

=> Oy là tia p/g của \(\widehat{xOm}\left(đpcm\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN