Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Hiếu

Thí nghiệm giao thoa Y - âng có khoảng cách giữa hai khe a = 2 mm, khoảng cách từ hai nguồn đến màn 1,2 m. Người ta quan sát được 7 vân sáng mà khoảng cách giữa hai vân sáng ngoài cùng là 2,4 mm. Bước sóng của ánh sáng là

A.0,67\(\mu\) m.

B.0,77 \(\mu\)m.

C.0,62 \(\mu\)m.

D.0,67 mm.

ongtho
ongtho Giáo viên 1 tháng 2 2016 lúc 17:04

Khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 

\((7-1)i = 2,4mm=> i = 0,4mm.\)

\(\lambda = \frac{ia}{D}=\frac{0,4.2}{1,2}=0,67\mu m. \)

Bình luận (0)
Dangtheanh
Dangtheanh 4 tháng 2 2016 lúc 19:47

a

Bình luận (0)
Tổ Liều
Tổ Liều 14 tháng 2 2019 lúc 15:35

khoảng cách giửa 2 vân sáng ngoài cùng là 2,4 mình nghĩ là i, các bạn giải thích cho mình câu này vs

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN