Bài 49 : Dân cư và kinh tế châu Đại Dương

ITACHY

Trình bày đặc điểm dân cư của châu Đại Dương.

Mai Thị Bảo Ngọc
Mai Thị Bảo Ngọc 21 tháng 3 2017 lúc 22:34

Số dân :31 triệu người (2001)

Mật độ dân số thấp(3,6 người/km vuông)

Tỉ lệ dân thành thị cao (69% năm 2001)

Dân cư gồm 2 TP chính: người bản địa (20%), người nhập cư(80%)

Bình luận (0)
Đỗ Gia Ngọc
Đỗ Gia Ngọc 22 tháng 3 2017 lúc 19:44

- Dân cư châu Đại Dương gồm hai thành phần chính là người bản địa và người nhập cư.

- Người bản địa chiếm khoảng 20% dân số, bao gồm người Ô- xtra- lô- it, người Mê- la- nê- diêng và người Pô- li- nê- diêng.

- Người nhập cư chiếm khoảng 80% dân số, phần lớn là con cháu người châu Âu đến xâm chiếm và khai phá thuộc địa từ thế kỉ XVIII. Gần đây có thêm người nhập cư gốc Á.

ngắn gọn vậy nha, chúc bạn học tốt :)

Bình luận (0)
Hàn Vũ
Hàn Vũ 21 tháng 3 2017 lúc 19:39

* Dân cư gồm hai thành phần chính : - Người bản địa chiếm 20% dân số , gồm người Ô-tra-lô-ít, người Mê-la-nê-diêng, người Pô-li-nê-diêng. - Người nhập cư, chiếm khoảng 80% dân số phần lớn là con cháu người châu Âu đến xâm chiếm và khai phá từ thế kỷ XVIII. Gần đây, có người nhập cư đến từ các quốc gia châu Á. - Mật độ dân số thấp nhất thế giới , phần lớn dân cư sống tập trung ở dảy đất phía đông và đông nam Australia , Bắc New Zealand và ở Papua New Guine. - Tỉ lệ dân thành thị cao : 69% - Mức sống chênh lệch lớn giữa các nước trong châu lục cao nhất là Australia, kế đó là New Zealand. ^...^ ^_^ :)) HỌC TỐT

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN