Văn mẫu lớp 7

M Trangminsu

cho vd câu dung cụm chủ-vị hoặc dùng trạng ngữ để mở rộng câu???

Last Tomb
Last Tomb 23 tháng 3 2019 lúc 19:21

Vd:Bà Hoa bán rau có một vườn rau xanh tốt.

Bà Hoa bán rau( CN ):Bà Hoa : C1,bán rau: V1.

Chủ ngữ được cấu tạo bởi một cụm C-V.

Một vườn rau xanh tốt(VN):Một vườn rau:C2,xanh tốt: V2.

VN cũng được cấu tạo bởi một cụm C-V.

Bình luận (0)
Hoàng Thị Phương Thảo
Hoàng Thị Phương Thảo 20 tháng 3 2017 lúc 19:59

vd:

bà năm bán rau có một vườn rau xanh tốt

bà năm bán rau : chủ ngữ ; bà năm : C, bán rau: V

chủ ngữ được cấu tạo bởi một cụm chủ vị

một vườn rau xanh tốt: vị ngữ

một vườn rau:C, xanh tốt: V

vị ngữ cũng được cấu tạo bởi một cụm C-V

chúc bạn học tốt!ok

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN