Nguyễn Thanh Hằng

Nêu những hậu quả sự thống trị của Anh ở Ấn Độ.

Phạm Thị Diệu Hằng
19 tháng 10 2019 lúc 2:06

Quần chúng nông dân bị bần cùng hóa (người dân mất ruộng, thủ công nghiệp suy sụp, nền văn minh lâu đời bị phá hoại, mâu thuẫn giữa các sắc tộc, tôn giáo Ấn nảy sinh). Nhân dân Ấn Độ mâu thuẫn sâu sắc với thực dân Anh, vì thể cuộc đấu tranh chống thực dân Anh tất yếu sẽ nổ ra.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Hằng

Chính sách thống trị của thực dân Anh không dẫn đến hậu quả gì ở Ấn Độ?

A. Nhân dân Ấn Độ bị bần cùng, chết đói ngày càng nhiều 

B. Mâu thuẫn giữa các giai cấp, tôn giáo bị khơi sâu 

C. Thủ công nghiệp địa phương bị phá sản

D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, cạnh tranh với hàng hóa Anh

Nguyễn Thanh Hằng

Chính sách thống trị của thực dân Anh không dẫn đến hậu quả gì ở Ấn Độ?  

A. Nhân dân Ấn Độ bị bần cùng, chết đói ngày càng nhiều 

B. Mâu thuẫn giữa các giai cấp, tôn giáo bị khơi sâu  

C. Thủ công nghiệp địa phương bị phá sản 

D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, cạnh tranh với hàng hóa Anh

Nguyễn Thanh Hằng

 Chính sách thống trị của thực dân Anh ở Ấn Độ đã để lại hậu quả gì trong xã hội?

A. Bần cùng hóa, mâu thuẫn giữa các tầng lớp.

B. Cơ sở ruộng đất công xã nông thôn bị phá vỡ.

C. Nền thủ công nghiệp bị suy sụp.

D. Nền văn minh lâu đời bị phá hoại.

Nguyễn Thanh Hằng

Qua bảng thống kê (SGK, trang 56) em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh và hậu quả của nó đối với Ấn Độ?

Nguyễn Thanh Hằng

Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân nào đã đặt được ách thống trị ở Ấn Độ?

A. Bồ Đào Nha. 

B. Pháp.  

C. Hà Lan. 

D. Anh.

Nguyễn Thanh Hằng

Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân nào đã đặt được ách thống trị ở Ấn Độ?

A. Bồ Đào Nha. 

B. Pháp.

C. Hà Lan.

D. Anh.

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)