Sinh học 9

wary reus

Trong thực tế hoa của những cây trồng bằng hạt thường cho nhiều biến dị về màu hoa hoưn nhũng cây trồng theo phương pháp giâm , chiết , ghép . Giải thích vì sao như vậy?

Phương Thảo
Phương Thảo 17 tháng 3 2017 lúc 21:42

Hạt ( chứa phôi ) phát triển từ hợp tử

Hợp tử là kết quả sự kết hợp giữa 2 quá trình giảm phân và thụ tinh trong sinh sản hữu tính

Trong giảm phân tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST

Sự kết hợp ngẫu nhiên các giao tử trong thụ tinh tạo ra các hợp tử mang những tổ hợp NST khác nhau là nguyên nhân làm xuất hiện các biến dị tổ hợp phong phú

Giâm , chiết , ghép là hình thức sinh sản vô tính dựa vào cơ chế nguyên nhân của tế bào , trong đó có sự tự phân đôi của ADN và NST nên đặc điểm di truyền đc sao chép nguyên vẹn nên ít có khả năng tạo ra biến dị

Bình luận (2)
Vũ Duy Hưng
Vũ Duy Hưng 26 tháng 3 2017 lúc 23:14

Bạn tham khảo nhé!!!!!

- Do ở những loài hoa trồng bằng hạt là phương thức sinh sản hữu tính có sự kết hợp giữa 2 quá trình giảm phân và thụ tinh:

+ Trong giảm phân có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng khác nhau đã tạo ra vô số loại giao tử khác nhau về nguồn gốc NST.

+ Trong thụ tinh có sự tổ hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử của bố và mẹ đã tạo ra nhiều tổ hợp NST khác nhau về nguồn gốc NST => Xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp.

- Trong khi đó, ở loài sinh sản vô tính (giâm, chiết, ghép,..) dựa vào cơ chế nguyên phân của 2 tế bào có sự nhân đôi của NST và AND => Các đặc điểm di truyền được sao chép nguyên vẹn từ thế này sang thế hệ khác mà không có khả năng tạo biến dị tổ hợp.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN