Lớp Lưỡng cư - Bài 37. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Nhók _ngốc

Nêu đặc điểm chung của lớp lưỡng cư ?

Lưu Hạ Vy
Lưu Hạ Vy 17 tháng 3 2017 lúc 19:59

Là động vật có xương sống thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn:

Da trần, ẩm ướt. Di chuyển bằng 4 chi. Hô hấp bằng phổi và bằng da. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, tâm thất chứa máu pha. Sinh sản trong môi trường nước, thụ tinh ngoài. Nòng nọc phát triển qua biến thái. Là động vật biến nhiệt.
Bình luận (0)
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai 17 tháng 3 2017 lúc 20:06

Lưỡng cư là động vật có xương sống thích nghi với đời sống vừa ở cạn vừa ở nước :

- Da trần và ẩm ướt .

- Di chuyển bằng 4 chi .

- Hô hấp bằng da và phổi .

- Tim 3 ngăn , 2 vòng tuần hoàn , máu pha đi nuôi cơ thể .

- Thụ tinh ngoài , nòng nọc phát triển qua biến thái .

- Là động vật hằng nhiệt .

TICK NHA !!!!!!!hehe

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu 17 tháng 3 2017 lúc 20:15

Chỗ sinh sống mk sửa lại thành sinh sản

Bình luận (0)
Đặng Vũ Quỳnh Như
Đặng Vũ Quỳnh Như 22 tháng 3 2017 lúc 22:20

Chương 6. Ngành Động vật có xương sống

Bình luận (0)
Đặng Vũ Quỳnh Như
Đặng Vũ Quỳnh Như 22 tháng 3 2017 lúc 22:21

Chương 6. Ngành Động vật có xương sống

Bình luận (0)
Phạm Đức Minh
Phạm Đức Minh 17 tháng 3 2017 lúc 20:00

Là động vật có xương sống thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn:

Da trần, ẩm ướt. Di chuyển bằng 4 chi. Hô hấp bằng phổi và bằng da. Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn, tâm thất chứa máu pha. Sinh sản trong môi trường nước, thụ tinh ngoài. Nòng nọc phát triển qua biến thái. Là động vật biến nhiệt.
Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Thu 17 tháng 3 2017 lúc 20:14

-Là động vật có xương sống có cấu tạo thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn.

-Da trần và ẩm ướt

-Di chuyển bằng 4 chi. -Hô hấp bằng phổi và da -Có 2 vòng tuần hoàn, tim 3 ngăn, tâm thất chứa máu pha - Là động vật biến nhiệt. -Sinh sống trong môi trường nước, thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái

Bình luận (0)
Bùi Duyên An
Bùi Duyên An 10 tháng 1 2018 lúc 12:09

- Da trần, ẩm ướt

- Di chuyển bằng 4 chi

- Hô hấp bằng da và phổi

- Có 2 vòng tuần hoàn

- Tim có 3 ngăn: 2 tâm nhĩ và 1 tâm thất

- Máu nuôi cơ thể là máu pha

- Sinh sản trong môi trường nước

- Thụ tinh ngoài. Nòng nọc phát triển qua biến thái.

Bình luận (0)
HA HAI DUONG
HA HAI DUONG 14 tháng 1 2018 lúc 20:08

- Lưỡng cư là động vật có xương sống - Thích nghi với môi trường vừa ở nước, vừa ở cạn - Da trần, ẩm ướt - Hô hấp bằng phổi và da - Di chuyển bằng 4 chi - Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hoàn máu đi nuôi cơ thể là máu pha - Thụ tinh ngoài, nòng nọc phát triển qua biến thái - Là động vật biến nhiệt

Bình luận (0)
ngọc thảo
ngọc thảo 28 tháng 1 2018 lúc 21:24

Hỏi đáp Sinh học

Bình luận (0)
dam thi van anh
dam thi van anh 21 tháng 4 2018 lúc 21:09

-Da trần và ẩm

-Di chuyển bằng 4 chi

-Hô hấp bằng da và phổi

-Tim có 3 ngăn 2 vòng tuần hoàn . máu nuôi cơ thể là máu pha

-Thụ tinh ngoài nòng nọc phát triển qua biến nhiệt

-Là động vật biến nhiệt

Bình luận (0)
sqL _Denki
sqL _Denki 9 tháng 5 2018 lúc 20:21

Lưỡng cư là động vật có xương sống thích nghi với đời sống vừa ở cạn vừa ở nước :

- Da trần và ẩm ướt .

- Di chuyển bằng 4 chi .

- Hô hấp bằng da và phổi .

- Tim 3 ngăn , 2 vòng tuần hoàn , máu pha đi nuôi cơ thể .

- Thụ tinh ngoài , nòng nọc phát triển qua biến thái .

- Là động vật hằng nhiệt .

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN