Câu hỏi của Nguyễn Phương Thảo - Vật lý lớp 7

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

c1: biên độ dao động là gì?

âm to, nhỏ, trầm, bổng phụ thuộc vào yếu tố nào?

c2: tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a. âm phát ra càng... khi... dao động của âm càng lớn

b. ... của âm được đo bằng đê xi ben

c. khi tần số dao động càng... thì âm phát ra càng...

d. ... là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là 1/15 giây

e. tai người nghe được âm có tần số từ ...hz đến...hz

c3. tại sao ta nói to xuống cái giếng sâu hay trong ngõ hẹp ta nghe được tiếng vang? tại sao nghe âm trong phòng kín lại rõ hơn chính âm đó ở ngoài trời

c4. để đo độ sâu của đáy biển, từ trên tàu người ta phát ra sóng siêu âm và nhận được âm phản xạ sau 3 giây. tính độ sâu của đáy biển, biết vận tốc truyền am trong nước là 1500m/s

c5. một người đứng cách mục tiêu 800m và bắn vào mục tiêu. viên đạn bay với vận tốc 200m/s. hỏi

a) người đứng gần mục tiêu trên thấy viên đạn tới mục tiêu trước hay nghe tiếng súng nổ trước.

b) viên đạn rơi trúng mục tiêu cách tiếng nổ bao nhiêu giây.

c6. nếu nhà em ở cạnh chợ, gần các công trường đang thi công, em có thể làm gì để giảm tiếng ồn?

    Được cập nhật 17 tháng 3 2017 lúc 19:47 3 câu trả lời
    Loading...

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.