Bài 46: Máy biến áp một pha

belphegor

1 máy biến áp có U1=220V, N1=480V, N2=120V .Khi đó U2=?.Với hệ số biến áp trên nếu diện áp sơ cấp giảm U1=180V, để giữ U2 ko thay đổi nếu số vòng dây N2=120V ko thay đổi thì phải điều chỉnh số vòng dan N1 là bao nhiêu?

Trần Thị Ngọc Trâm
Trần Thị Ngọc Trâm 17 tháng 3 2017 lúc 15:07

ta có hệ số biến áp k=\(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{N_1}{N_2}hayU_2=\dfrac{U_1\cdot N_2}{N_1}=\dfrac{220\cdot120}{480}=\dfrac{26400}{480}=55\left(V\right)\)

ta có :

nếu điện áp sơ cấp là U1= 180V , để giưa U2 và N2 không đổi thì N1 là:

ta có \(\dfrac{U_1}{U_2}=\dfrac{N_1}{N_2}\Rightarrow N_1=\dfrac{U_1\cdot N_2}{U_2}=\dfrac{180\cdot120}{55}\approx393\left(vòng\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN