Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Guilty Crown
tên cuộc khởi nghĩa thời gian địa bàn
Nguyễn Dương Hưng 1737 Sơn Tây

Phạm Tú Uyên
Phạm Tú Uyên 15 tháng 3 2017 lúc 20:15

Đề bài yêu cầu lập bảng? Guilty Crown

Bình luận (0)
Nguyễn N
Nguyễn N 16 tháng 3 2017 lúc 22:06

chép cái phần chữ nhỏ ấy

Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
Trần Thị Hà My 24 tháng 3 2018 lúc 8:46

mk mới học xong hôm qua

Bình luận (0)
Trần Hải Linh
Trần Hải Linh 27 tháng 3 2018 lúc 19:28
tên cuộc khởi nghĩa thời gian địa bàn
nguyễn dương hưng 1737 sơn tây
nguyễn hữu cầu 1741-1751 đồ sơn(hải phingf); kinh bắc; sơn nam; thanh hóa; nghệ an
hoàng công chất 1739-1769 sơn nam; tây bắc;
nguyễn danh phương 1740-1751 vĩnh phúc; sơn tay tuyên quang
lê duy mật 1738-1770 thanh hóa ; nghệ an

mik chỉ pit lm thek này thui. nếu đùng thì tick cho mik nhoa. mơn các bn nhìu vui

Bình luận (0)
Trần Thị Hà My
Trần Thị Hà My 24 tháng 3 2018 lúc 8:45

Năm Lãnh đạo phong trào Địa điểm hoạt động
1737 Nguyễn Dương Hưng Sơn Tây
1738-1770 Lê Duy Mật Thanh Hóa và Nghệ An
1740-1751 Nguyễn Danh Phương Tam đảo
1741-1751 Nguyễn Hữu Cầu Đồ Sơn
1739-1769 Hoàng Công Chất

Sơn Nam, Tây Bắc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Lanhh

1. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn diễn ra trong khoảng thời gian nào? 2. Trong những năm đầu của cuộc khởi nghĩa, tại sao Lê Lợi lại quyết định tạm thời hòa hoãn với quân Minh (mùa hè năm 1423)? 3. Vì sao hào kiệt khắp nơi tìm về Lam Sơn? 4. Khi tiến quân ra Bắc (cuối năm 1426) Lê Lợi đã chia nghĩa quân thành mấy đạo? 5. Chiến thắng đánh dấu bước thắng lợi hoàn toàn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? 6. Nghệ thuật quân sự độc đáo của Nguyễn Trãi trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? 7. Tại sao nói "Dưới thời vua Lê Thánh Tông nước ta là một nhà nước phong kiến trung ương tập quyền"? 8. Dưới thời Lê Sơ chính sách chia ruộng đất công làng xã gọi là gì? 9. Nhận xét về hình thức tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ? 10. Giáo dục - khoa cử thời Lê Sơ được quy định chặt chẽ qua mấy kì thi? 11. Thời Lê Sơ, xã hội phân hóa thành những giai cấp nào? 12. Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn đã dẫn đến hậu quả như thế nào? 13. Trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn? 14. Giải thích nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh Nam - Bắc Triều? 15. Những hậu quả mà chiến tranh Nam Bắc triều đã gây ra cho nhân dân ta? 16. Tính chất của các cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn. Em có suy nghĩ gì về các cuộc chiến tranh này. Trong thời đại ngày nay, chúng ta cần làm gì để giữ gìn nền hòa bình dân tộc?

Loading...