Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX

Guilty Crown

2, Em hãy đóng vai 1 thuyết minh viên ở Bảo tàng Lịch sử, giới thiệu cho các bạn về một lĩnh vực thuộc triều đại Lê sơ mà em thích nhất

Đậu Hà Phước
Đậu Hà Phước 12 tháng 3 2018 lúc 13:26

* Về kinh tế:

Vua Lê Lợi nhanh chóng triển khai các phương pháp nhằm phục hồi ktế như:

- Đối vs (Đvs) Nông nghiệp:

+ Vua cho 25 vạn lính về quê làm ruộng

+ Còn 10 vạn quân thay nhau về sản xuất

+ Đặt ra 1 số chức quan chuyên lo về việc nông nghiệp

+ Cấm giết trâu, bò bừa bãi

=> Đã giải quyết đc vđề ruộng đất.

- Đvs công nghiệp:

+ Đảy mạnh sự phát triển của các ngành thủ công

+ Đặt Thăng Long là nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công nhất

+ Công xưởng đc nhà nc quản lí

+ Tăng cường k thác vàng, sắt, đồng

-Đvs thương nghiệp:

+ Trong nc: khuyến khích lập chợ, họp chợ

+ Ngoài ncc: buôn bán vs nc ngoài đc duy trì, đẩy mạnh

=> Kinh tế nhanh chóng được khôi phục, Vua Lê Lợi ra Quân điền chế, khiến mọi tầng lớp đều có ruộng, sự phục hưng đồng đều dần đi lên.

* Về gd

Dù mới chiến loạn nhưng Thái Tổ hết sức quan tâm ngay đến giáo dục, ông cho mở lại Quốc Tử Giám cho con cháu các quan viên và những người thường dân có khả năng vào học tập, thi cử; mở nhà học và đặt thầy dạy nho học ở các phủ và các lộ. Cho phép mọi người dân đều có quyền đi thi. Tổ chức hội thi đều đặn và chặt chẽ hơn qua 3 kỳ thi ( Hương - Hội - Đình)

=> Đào tạo, sàng lọc đc nhiều quan lại trung thành, phát hiện nhiều nhân tài đóng góp cho đnc

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...