Hình học lớp 8

belphegor

hình thang ABCD cố góc A=góc D=90 độ

AB=2cm, BD=4cm ,CD=8cm

a, c/m tam giác ABD đồng dạng với tam giác BDC

b, tính BC


Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN