Giao thoa ánh sáng đa sắc và ánh sáng trắng

Hiếu

Thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc đối với khe Young. Trên màn ảnh, bề rộng của 10 khoảng vân đo được là 1,6 cm. Tại điểm A trên màn cách vân chính giữa một khoảng x = 4 mm, ta thu được

A.vân sáng bậc 2.

B.vân sáng bậc 3.

C.vân tối thứ 2 kể từ vân sáng chính giữa.

D.vân tối thứ 3 kể từ vân sáng chính giữa.

Trần Hoàng Sơn
Trần Hoàng Sơn 28 tháng 1 2016 lúc 8:34

Bề rộng của 10 khoảng vân là 1,6 cm

=> \(10.i =1,6 cm=> i = 0,16 cm = 1,6mm.\)

\(\frac{x_A}{i}= 2,5 = 2+0,5\)=> A là vân tối thứ 3.

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN