Giao thoa ánh sáng đa sắc và ánh sáng trắng

Hiếu

Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\) = 0,5 µm đến khe Young S1 , S2 với S1S2 = a = 0,5 mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn hứng ảnh một khoảng D = 1 m. Chiều rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là L = 13 mm. Tìm số vân sáng và số vân tối thu được là

A.13 vân sáng, 14 vân tối.

B.11 vân sáng, 12 vân tối.

C.13 vân sáng, 13 vân tối.

D.12 vân sáng, 11 vân tối.

Trần Hoàng Sơn
Trần Hoàng Sơn 28 tháng 1 2016 lúc 8:34

\(i = \frac{\lambda D}{a} =\frac{0,5. 1}{0,5}=1mm.\)

Số vân sáng trên trường giao thoa L là

\(N_s = 2.[\frac{L}{2i}]+1= 2.2.6+1 = 13.\)

Số vân tối trên trường giao thoa L là

\(N_t = 2.[\frac{L}{2i}+0,5]= 2.7 = 14.\)

Bình luận (0)
Nguyễn Mạnh Trung
Nguyễn Mạnh Trung 29 tháng 1 2016 lúc 18:52

D

Bình luận (0)
Lưu Quang Mạnh
Lưu Quang Mạnh 20 tháng 12 2017 lúc 9:44

A. Don't pick

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN