Giao thoa ánh sáng đa sắc và ánh sáng trắng

Hiếu

Trong thí nghiệm giao thoa Young các khe được chiếu bằng ánh sáng trắng. Khoảng cách giữa hai khe là 0,3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Cho \(\lambda_{đỏ}=0,76 \mu m\),\(\lambda_{tím}=0,4\mu m\) . Khoảng cách từ vân sáng đỏ bậc 2 đến vân sáng tím bậc 2 nằm cùng bên vân sáng trung tâm là

A.4,8mm.

B.2,4mm.

C.24mm.

D.2,4nm.

Trần Hoàng Sơn
28 tháng 1 2016 lúc 8:34

Chú ý nên giữ nguyên đơn vị của a(mm); D(m); \(\lambda (\mu m)\)

Ví trí vân sáng đỏ bậc 2 và vân sáng tím bậc 2 lần lượt là \(x_{sđỏ} = 2.i_{đỏ}= 2.\frac{\lambda_{đỏ}D}{a}.\)

\(x_{stím} = 2.i_{tím}= 2.\frac{\lambda_{tím}D}{a}.\)

=> \(x_{sđỏ}-x_{s tím}= 2.\frac{D}{a}(\lambda_{đỏ}-\lambda_{tím})=4,8mm.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN