Đề 7

Trần Đoàn Tấn Phước

AE giải đi , giải đi . :))

Bài tập Ngữ văn

Trần Đoàn Tấn Phước
12 tháng 3 2017 lúc 20:02

để coi ae làm thế nào

Bình luận (0)
Thao Lee
14 tháng 3 2017 lúc 20:52

rảnh nhỉ giống tao vài đệ ạ

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Hồng Nhung
15 tháng 3 2017 lúc 20:41

đệ tao chứ thảo, nó bảo tao giải đc nó làm đệ tao , tao giải đc r

Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Việt
12 tháng 3 2017 lúc 20:20

87+13x0:1+0+12x0-0-11+0x0:1-10=66

Tất nhiên là còn nhiều đáp án khác nữa!

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN