Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế ven biển Năm Căn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Trà Vinh.

B. Bến Tre.

C. Cà Mau.

C. Cà Mau.

D. Sóc Trăng.

Nguyễn Vũ Thu Hương
16 tháng 6 2018 lúc 8:29

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, ta thấy Khu kinh tế ven biển Năm Căn thuộc tỉnh Cà Mau.

Chọn: C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế ven biển Năm Căn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Trà Vinh. 

B. Bến Tre. 

C. Cà Mau. 

D. Sóc Trăng.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế ven biển Nhơn Hội thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Nam.

B. Khánh Hòa.

C. Bình Định.

D. Phú Yên.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển Vân Đồn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Ninh.

B. Hải Dương.

C. Bắc Ninh.

D. Thái Bình.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển Vân Đồn thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Ninh.

B. Hải Dương.

C. Bắc Ninh.

D. Thái Bình.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết Khu kinh tế ven biển Nhơn Hội thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Nam.

B. Khánh Hòa. 

C. Bình Định.

D. Phú Yên.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển Vân Đồn thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây?

A. Hải Phòng.

B. Quảng Ninh.

C. Thái Bình.

D. Nam Định.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết Khu kinh tế ven biển Vũng Áng thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Thừa Thiên – Huế.

B. Hà Tĩnh.

C. Quảng Ngãi.

D. Phú Yên.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết Khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Nam.

B. Quảng Ngãi.

C. Bình Định.

D. Phú Yên.

Hoàng Gia Bảo

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17 và trang 4-5, cho biết khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Quảng Nam

B. Quảng Ngãi

C. Bình Định

D. Phú Yên

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN