Hồ Thị Bảo Ngân

Hãy phân biệt một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp tự cấp tự túc cổ truyền và nông nghiệp hàng hóa hiện đại? 

Trần Văn Ninh
Trần Văn Ninh 26 tháng 1 2016 lúc 17:14

Nền nông nghiệp cổ truyền.

Nền nông nghiệp hàng hóa.

- Quy mô sản xuất nhỏ

- Mức độ tập trung thấp

- Chủ yếu sử dụng sức người và động vật

 

- Kĩ thuật thổ sơ, lạc hậu

- Năng suất lao động thấp

- Hiệu quả thấp trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp

- Không quan tâm đến thị trường

- Sản xuất tự cấp tự túc, đa canh là chính

 

- Phân bố ở nhiều nơi ở nước ta

- Tập trung vào các vùng còn gặp nhiều khó khăn.

- Người sản xuất quan tâm nhiều đến sản lượng

- Quy mô sản xuất tương đối lớn

- Mức độ tập trung cao

- Tăng cường sử dụng các loại máy móc, vật tư nông nghiệp

- Kĩ thuật tương đối tiên tiến

- Năng suất lao động cao

- Hiệu quả cao, lợi nhuận nhiều trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp

- Gắn liền với thị trường tiêu thụ hàng hóa

- Sản xuất hàng hóa, chuyên môn hóa, liên kết nông – công nghiệp

- Phân bố ở một số vùng

- Tập trung vào các vùng có nhiều điều kiện thuận lợi.

 

- Người sản xuất quan tâm nhiều đến lợi nhuận

Bình luận (0)
Võ Đông Anh Tuấn
Võ Đông Anh Tuấn 26 tháng 1 2016 lúc 17:21

Một số nét khác nhau cơ bản giữa nông nghiệp cổ truyền và nông nghiệp hàng hoá:

Nền nông nghiệp cổ truyền

Nền nông nghiệp hàng hóa

-Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công

- Sản xuât quy mô lớn, sử dụng nhiều máy móc

- Năng suất lao động thấp

- Năng suất lao động cao

- Sản xuất tự cấp tự túc, đa canh là chính

- Sản xuất hàng hóa, chuyên môn hóa. Liên kết nông - công nghiệp

- Người sản xuất quan tâm nhiều đến sản lượng

- Người sản xuất quan tâm nhiều hơn đến lợi nhuận

Xem thêm tại: http://loigiaihay.com/hay-phan-biet-mot-so-net-khac-nhau-c95a9516.html#ixzz3yLR3asOP

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN