Hình học lớp 8

Kiều Oanh

cho tam giác ABC; lấy D trên AB sao cho AD = 1/4 AB ; lấy E trên BC sao cho BE=1/4 BC ; lấy F trên AC sao cho CF=1/4 AC . diện tích DEF=? biết diện tích ABC = a^2

Ngô Hà Phương
14 tháng 2 2020 lúc 15:40
https://i.imgur.com/LGsf5xk.jpg
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN