Sinh học tế bào

Bảo Ngọc

quá trình lên men rượu có khí thoát ra là gì ?Từ đâu ra

CÔNG CHÚA THẤT LẠC
CÔNG CHÚA THẤT LẠC 8 tháng 3 2017 lúc 22:48

acid lactic

Bình luận (0)
CÔNG CHÚA THẤT LẠC
CÔNG CHÚA THẤT LẠC 8 tháng 3 2017 lúc 22:49

DO LA CAU TRA LOI CUA MIK

limdim

Bình luận (0)
Vũ Duy Hưng
Vũ Duy Hưng 9 tháng 3 2017 lúc 22:09

Bạn tham khảo nhé!!!

- Sản phẩm quá trình lên men rượu: về mặt lý thuyết có Etanol 48,6%, CO2 46,6%, glixeron 33, 3%, axit sucxinic 0, 6%, sinh khôi tê bào 1,2% so với lượng glucô sử dụng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN