Bài 25. Giao thoa ánh sáng

Hiếu

Hai nguồn nào dưới đây là hai nguồn kết hợp ?

A.Hai ngọn đèn đỏ.

B.Hai ngôi sao.

C.Hai đèn LED lục.

D.Hai ảnh thật của cùng một ngọn đèn xanh qua hai thấu kính hội tụ khác nhau.

Khánh Huyền Nguyễn Thị
25 tháng 1 2016 lúc 17:35

D tick nhabanh

Bình luận (0)
Khánh Huyền Nguyễn Thị
25 tháng 1 2016 lúc 17:36

Vì đèn led phát sáng do bán dẫn điot bức xạ, màu sắc tùy thuộc vào tạp chất của bán dẫn, nếu hai đèn led giống hệt nhau thì AS của chúng phát ra cũng giống nhau nên có thể coi hai nguồn kết hợp

Bình luận (0)
Sky SơnTùng
25 tháng 1 2016 lúc 19:36

=> chọn C .Vì đèn led phát sáng do bán dẫn điot bức xạ, màu sắc tùy thuộc vào tạp chất của bán dẫn, nếu hai đèn led giống hệt nhau thì AS của chúng phát ra cũng giống nhau nên có thể coi hai nguồn kết hợp

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN